organisaties


 
 
 
 
persoonlijk en zakelijk tegelijkertijd, dat ben ik.
alles uit het (werkend) leven halen wat erin zit.
 
 
 
 

wat mensen over mij zeggen


 
“Myriam houdt de coachvraag en het gewenste resultaat voortdurend in haar achterhoofd tijdens het coachen, waardoor ik samen met haar mijn doel heb bereikt. Daarbij is zij steeds in staat om met praktische toepassingen te komen. Ik merkte dat door haar brede en diverse werkervaring zij in staat was zich goed in te leven in de managementsituatie en de professionele rol die van mij verwacht wordt in mijn organisatie.” HR manager
“Onze gesprekken waren aangenaam, het klikte voor mijn gevoel uitstekend, en we hebben ook veel gelachen.” Strategisch Adviseur
“Myriam is niet van het zalvende, zachtzinnige soort, maar stelt zich krachtdadig en doortastend op. Intens en betrokken.” Gepromoveerd Psycholoog
“Ik heb het als een belangrijk traject ervaren, ben dankbaar voor wat het mij gebracht heeft en wil het geleerde zeer zeker in de praktijk gaan inzetten.” Programmamanager
“Heel knap hoe Myriam een goede balans weet te vinden tussen ‘zakelijkheid’ en ‘verbinding’. We hadden een missie en mijn coach hield me professioneel op dat pad, terwijl we een heel gemakkelijk contact hadden. De (huiswerk)opdrachten voelden steeds als goed gekozen, soms een beetje spannend, maar nooit ‘te’ en altijd logisch passend bij waar ik mee worstelde.” Projectleider
“Myriam is in staat geweest om mij als mens feilloos aan te voelen. Na sommige coachsessies heb ik grote euforie gevoeld; ik vond het geweldig hoe Myriam mij enerzijds zo goed wist aan te voelen, maar tegelijkertijd mij zo goed wist te bevragen waardoor ik mijn keuzes beter kon maken en mijn gedrag nauwkeuriger kon waarnemen. Ik voelde dat zij mijn ontwikkelingspad serieus heeft genomen.” Webredacteur